Innovation is needed

We geloven in de kracht van technologie. Het is de route naar klimaatdoelen en nieuwe circulaire ketens. Daarom ontwikkelen we revolutionaire technologieën voor een grote impact. Wat dat betekent? De overtreffende trap: we gaan verder dan CO₂-neutraal! Ons doel is op grote schaal circulaire energie maken en CO₂ permanent uit de atmosfeer te halen. Negatieve emissies noemen we dat.

Anders denken, meer bereiken

Bestaande technologieën helpen ons niet als we echt een verschil willen maken. We hebben innovaties nodig die nieuwe circulaire ketens mogelijk maken. Minder CO₂, schonere energie, circulaire grondstoffen en bijdragen aan het terugdraaien van de opwarming van de aarde. Dat is ons doel. En daarbij is innovatie een noodzaak. We voelen een grote urgentie, we hebben geen tijd meer om te rommelen in de marge. We willen grote stappen zetten met grootschalige en betaalbare oplossingen. En daar werken we hard aan.

Negatieve emissies op grote schaal: hoe?

Onze twee technologieën hebben hun eigen dynamiek, hun eigen markt met suppliers en afnemers. De opbrengst van beide technologieën is enorm, op verschillende vlakken. Met CLEANUP gas ruimen we reststromen op die nu problematisch zijn omdat ze moeilijk te verwerken zijn of alleen met een hoge CO₂-footprint. Deze reststromen zetten we efficiënt en volledig om in waardevolle producten in de vorm van groen gas of groen waterstof. Dit kan als duurzame energie worden ingezet of als een circulaire grondstof voor industrieën.

Met CO₂ CLEANUP leggen we CO₂ permanent vast en produceren we grondstoffen voor een scala aan toepassingen en industrieën. Deze circulaire grondstoffen kunnen vervolgens andere vervuilende grondstoffen één op één kunnen vervangen. Dat is dus een meervoudige negatieve CO₂ impact!

Wat hebben we nodig om te versnellen?

Beloon CO₂ verwijdering

Vermijden van CO₂ uitstoot wordt gestimuleerd door het ‘vervuiler betaalt-principe’. Het verwijderen van CO₂ uit de atmosfeer, negatieve emissies, wordt niet gestimuleerd. Door ‘beloon de opruimer’ werkt het twee kanten op.

MetCO₂ CLEANUP kunnen we op grote schaal CO₂ permanent vastleggen. Hiervoor gebruiken we CO₂ die uit de lucht is gehaald door planten of door direct air capture (DAC). Dit noemen we groene CO₂ omdat we hiermee de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer verminderen. Omdat we deze  groene CO₂ permanent vastleggen realiseren we negatieve emissies. Door deze permanente negatieve emissies mee te laten tellen in de nationale of Europese doelstellingen, krijgt dit een waarde en wordt de CO₂-opruimer beloond.

Nieuwe categorie: circulair gas

Circulair gas gemaakt van bijvoorbeeld plastic afval kan worden ingezet als grondstof in de chemie. Zo voorkom je inzet van fossiele grondstoffen als aardgas.

Groen gas wordt gemaakt door omzetting van organische reststromen zoals rioolslib en GFT. Met nieuwe technologieën kunnen ook andere reststromen zoals plastics volledig worden omgezet naar gas: circulair gas. Door dit circulaire gas in te zetten om bijvoorbeeld nieuwe plastics te maken, kunnen de bouwstenen (de koolstoffen) elke keer opnieuw worden gebruikt. Het circulaire gas vervangt de inzet van fossiele olie en gas waardoor er geen nieuw fossiele CO₂ in de atmosfeer komt. Door circulair gas te onderscheiden van aardgas, kan de circulaire inzet van bijvoorbeeld plastic reststromen worden gestimuleerd.

Even
terugkijken..

SCW is in 2013 opgericht door Gerard Essing. Zijn uitgangspunt: op grote schaal impact maken met technologieën die op termijn zonder subsidie rendabel zijn. Juist door zo groot te denken zijn we tot mooie technische innovaties gekomen. Tijdens onze reis kwamen we unieke partners tegen die ook vanuit een langetermijnvisie impact willen maken. We noemen ze impact investors en we werken intensief met ze samen.

Na een aantal jaar startte SCW Research. Een belangrijke stap, mede mogelijk met financiële hulp van Gasterra, waarmee we parallel aan de opschaling van de vergassingstechnologie onderzoek doen naar de optimale condities voor het verwerken van verschillende afvalstromen.

Bij de omzetting van organische reststromen komt naast groen methaan en groen waterstof ook groen CO₂ vrij. Dit mag je uitstoten omdat het groen (kort cyclisch) CO₂ is, maar dat vonden we een gemiste kans om nog meer impact te maken. Daarom zijn we in 2018 begonnen aan de ontwikkeling van een proces om deze groene CO₂ permanent vast te leggen én her te gebruiken. Dit werd CO₂-CLEANUP, onze route naar grootschalige negatieve CO₂-emissies.

In 2019 hebben we voor het eerst de hele keten van superkritisch water vergassen op industriële schaal aangetoond: van feedstock mixing, invoeden in het systeem, de conversie, gasbehandeling en het invoeden van gas in het hoge drukleidingnetwerk van Gasunie (op meer dan 70 bar). Een niet eerder vertoonde mijlpaal!

Op basis van de resultaten van deze mijlpaal en SCW Research werken we nu aan de ~20 MW installatie in Alkmaar. In 2021 hebben we voor het eerst syngas geproduceerd met deze installatie. We verwachten in 2024 te kunnen starten met productie van groengas.

Next steps

Samen met onze partners werken we aan de opschaling en uitrol van onze technologieën, als onderdeel van het klimaatakkoord. We voelen een urgentie. We durven grote doelstellingen na te streven, maar blijven tegelijkertijd bewust dat het ontwikkelen en opschalen van nieuwe technologie veel doorzettingsvermogen vergt en lastig te voorspelen is. Onze doelen voor Nederland komen uit het Klimaatakkoord. Hierin staat als doel voor groen gas: in 2030 meer dan een miljard kuub groen gas produceren met superkritisch water vergassen. Dat is evenveel als het huidige gasverbruik van meer dan 800.000 huishoudens.

Daarnaast is ons doel voor CO₂ CLEANUP in Nederland: vanaf 2030 jaarlijks 2 megaton aan negatieve CO₂-emissies.

We richten ons nu volledig op het aantonen van de technologieën op industriële schaal en opereren bewust in de luwte. Al onze aandacht en energie op resultaat!

Onze partners

Impact maken en versnellen doe je door samenwerken. In alle openheid kennis, ervaring en krachten bij elkaar brengen. Zo werken we al een tijd samen met partners die de energietransitie echt vooruit willen helpen. Door te helpen bij de ontwikkeling van de techniek, door onderzoek, door het beschikbaar stellen van reststromen of door ons financieel te ondersteunen. Allemaal zijn ze van onschatbare waarde.

Waardevolle samenwerkingen

“Vanaf de eerste dag ervaar ik de samenwerking met SCW als bijzonder inspirerend. De combinatie van bezieling, commitment en expertise is een van de grootste succesfactoren die het mogelijk gaan maken om een ambiteuze bijdrage te leveren aan de energietransitie!” Meer over Gasunie

Gasunie – Bouwe Heida

“De samenwerking met de medewerkers van SCW Systems hebben we altijd als prettig ervaren. Er is sprake van een open houding en wederzijds respect. Daar waar er een verschil van mening is, is er vanuit beide kanten de wil en commitment om tot overeenstemming te komen over wat voor beide partijen de juiste weg voorwaarts is.” Lees meer

Invest.NL – Jeroen Junge
Senior Investment Manager

Versnellen van de energietransitie. Iedereen heeft het erover maar SCW doet het.”

PGGM, Sjoerd van Krimpen

Ontmoet de directie

Gerard Essing

CEO

Vanuit de ambitie positieve impact te maken op klimaat en circulaire economie is Gerard Essing in 2013 SCW Systems gestart. Gerard Essing is (naast zijn rol als CEO) de drijvende kracht achter de innovatie en ontwikkeling van beide technologieën.

Voor de start van SCW heeft hij Vostok Mobile opgericht en laten groeien tot een belangrijke mobile speler in Oost-Europa met meer dan 17 joint ventures in diverse landen. Na de verkoop van Vostok mobile aan GTS Global Tele Systems en diens beursgang heeft Gerard nog paar jaar als directeur geopereerd voordat hij afscheid nam om aan een nieuw avontuur te kunnen beginnen.

Philip Janssen

CFO

De CFO rol wordt vervuld door Philip Janssen. In zijn vorige rol bij de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) is Philip in contact gekomen met SCW Systems. In eerste instantie met als doel om SCW Systems de eerste investering te maken van een nieuw op te richten Energietransitie fonds.

In 2017 heeft Philip de overstap gemaakt naar SCW en is verantwoordelijk voor het aantrekken van PGGM en InvestNL als nieuwe aandeelhouders en investeerders in SCW Systems.

Philip heeft voor NLII 11 jaar als bedrijfsfinancieringsconsultant gewerkt bij KPMG Corporate Finance.

Linkedin

Wout de Groot

Director Business Development

Wout de Groot heeft 20 jaar ervaring in de energiesector en heeft o.a. bij Gasunie verschillende functies bekleed. Hij heeft in 2014 Gasunie New Energy opgezet en lag als directeur samen met Gerard Essing aan de basis van de joint development tussen Gasunie en SCW Systems.

Na zijn vertrek bij Gasunie is hij door SCW Systems benaderd om de raad van bestuur te versterken als directeur Strategie en New business development. Een rol die hij ook bij Gasunie vervulde voor zijn vertrek in 2019.

Linkedin

Sustainable Development Goals

SCW heeft haar lange termijn-bijdrage aan de samenleving gekoppeld aan Sustainable Development Goals (SDG’s). SDG’s zijn een set van zeventien ambitieuze doelen om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen, opgesteld door de Verenigde Naties. SCW zet zich in om een positieve impact te maken op:

×

Hi!

Heb je een vraag over een vacature, Whatsapp ons!

× Heb je een vraag?