CO₂ CLEANUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons doel is om tegen 2028 elk jaar 1 megaton CO₂ op te vangen en op te slaan

Direct Air Capture (DAC) Innovatie

CO₂CLEANUP is een nieuw en innovatief proces ontwikkeld door SCW Systems. Het is gericht op het duurzaam en efficiënt verwijderen van koolstofdioxide (CO₂) uit de atmosfeer. Daarbij is het doel van SCW om de energie, benodigd voor het afvangen van CO₂, het beschikbaar maken en het permanent vastleggen ervan continue te blijven verlagen.

In de basis werkt Direct Air Capture (DAC) met chemische processen om CO₂ moleculen uit de lucht vast te leggen. Eenmaal afgevangen, wordt de CO₂ weer vrijgemaakt voor verwerking, en worden de duurzame chemicaliën voor hergebruik beschikbaar gemaakt (regeneratie).

Bij de verwerking kan CO₂ permanent worden vastgelegd in geologische structuren of worden omgezet in vaste materialen, ergo negatieve emissie. Daarnaast kan het worden ingezet als grondstof voor synthetische brandstoffen.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt dat CO₂ verwijdering een cruciaal middel is om het ‘Net Zero’ doel van 2050 te halen. Mondiale temperatuurstijging moet beperkt worden om onomkeerbare omslagpunten met ernstige klimaatrisico’s te voorkomen. Direct Air Capture is een instrument dat kan helpen CO₂ concentraties in de atmosfeer te substantieel te verlagen.

SCW’s eerste Direct Air Capture toren heeft een capaciteit van 6.000 ton CO₂ per jaar. Het is operationeel op industriële schaal in de fabriek van CO₂CLEANUP in Alkmaar (NL).

De unieke technologie is ‘in huis’ ontwikkeld door SCW Systems en wordt volledig elektrisch aangedreven. Het vereist geen thermische verhitting, is modulair en werkt op industriële schaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereisten Direct Air Capture

De volgende vereisten gelden voor Direct Air Capture om klimaatverandering effectief te kunnen bestrijden:

1. Energy-efficiëntie. DAC-systemen moeten energie-efficiënt werken om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren en operationele kosten te verlagen.

2. Kosteneffectiviteit. De technologie moet kosteneffectief worden op schaal. De kosten kunnen worden gereduceerd door technologische innovatie, procesoptimalisatie en schaalvoordelen.

3. Schaalbaarheid. DAC-technologie moet schaalbaar zijn om substantiële hoeveelheden CO₂ uit de atmosfeer te halen. Dit vereist de ontwikkeling van grootschalige modulaire DAC-units.

4. Koolstofverwijderingsefficiëntie en -capaciteit. Om een betekenisvolle impact te hebben op CO₂ niveaus in de atmosfeer, moeten de DAC-systemen een significante koolstofverwijderingsefficiëntie en capaciteit hebben. Dit vereist het optimaliseren van de afvangefficiëntie van de DAC-technologie en het toepassen ervan op een veelvoud aan locaties.

5. Publieke acceptatie. DAC-projecten hebben publieke acceptatie nodig om succesvol te zijn. Het betrekken van lokale gemeenschappen, adresseren van bezorgdheid over de milieueffecten en zorgen voor transparantie in de projectontwikkeling zijn essentieel in het opbouwen van vertrouwen en steun. Visuele aantrekkelijkheid van de DAC-technologie is hier een integraal onderdeel van.

Uitdagingen Direct Air Capture

Direct Air Capture moet verschillende technische en ontwerpuitdagingen overwinnen:

1. Lage concentratie CO₂ in de lucht. De concentratie van CO₂ in de lucht is met ruim 400 parts per million (ppm) relatief laag. Dit betekent dat grote hoeveelheden lucht moeten worden verplaatst om een significante hoeveelheid CO₂ af te vangen.

2. Thermodynamische beperkingen. Om CO₂ uit de lucht af te kunnen vangen, moeten thermodynamische beperkingen overwonnen worden.

3. Selectief afvangen van CO₂. Het is een uitdaging CO₂ uit de lucht af te vangen, omdat van elke 2500 moleculen in de lucht er maar 1 molecuul CO₂ Effectief dat ene molecuul en niet alle andere lucht-componenten afvangen, vereist innovatieve oplossingen.

4. ‘Release ’ van afgevangen CO₂. Om de afgevangen CO₂ vast te leggen, dient deze verwerkt te worden, bij voorkeur in zuivere vorm, om verschillende toepassingen mogelijk te maken.

5. Regeneratie van afvang methode. Het materiaal dat CO₂ afvangt moet geregenereerd worden om continu CO₂ op te kunnen blijven opvangen.

CO₂CLEANUP: op energieniveaus die voorheen onwaarschijnlijk werden geacht

Op dit moment is de perceptie dat DAC-technologieën nog altijd een aanzienlijke hoeveelheid energieverbruik vereisen. Het nieuwe CO₂CLEANUP-proces, ontwikkeld door SCW, heeft echter bewezen met een lage energie-input te kunnen werken op een niveau dat voorheen als onmogelijk werd beschouwd. 

Het CO₂ CLEANUP proces is een efficiënt en geïntegreerd proces dat de fasen van het afvangen, verwerken van CO₂ en de regeneratie heeft gestroomlijnd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Hi!

Heb je een vraag over een vacature, Whatsapp ons!

× Heb je een vraag?