Wat zijn duurzame gassen?

7 jan 2022 | Kennisartikel

Belangrijke voordelen van deze duurzame gassen – ten opzichte van duurzame elektriciteit – zijn dat ze gemakkelijk zijn op te slaan en relatief goedkoop en eenvoudig in grote hoeveelheden over grote afstanden door bestaande netwerken kunnen worden getransporteerd. Juist doordat het groeiende aandeel (duurzame) energie in onze energievoorziening steeds afhankelijker wordt van het weer (zon en wind), wordt de opslag van (duurzame) energie een onmisbare schakel in de energietransitie.

Wat is groen gas?

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt van organisch restmateriaal, zoals rioolslib, GFT-afval en mest. Veelgebruikte technieken hiervoor zijn vergisting en vergassing. Het biogas dat hiermee ontstaat wordt afgevangen en opgewaardeerd, totdat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas is CO2-neutraal en duurzaam. De bronnen die ervoor nodig zijn (zoals rioolslib en mest) worden steeds opnieuw aangevuld. Doordat ons land reeds beschikt over een grootschalige en fijnmazige gasinfrastructuur en ondergrondse gasopslagen kan groen gas gemakkelijk en tegen lage kosten worden gedistribueerd en opgeslagen.

Wat is circulair gas?

Circulair gas ontstaat door de omzetting van reststromen, die afkomstig zijn van fossiele oorsprong zoals b.v. plastics of petro/chemische reststromen, met superkritisch water vergassen naar gas. Deze reststromen kunnen rechtstreeks uit het productieproces van de industrie komen of zijn bijvoorbeeld plastic afvalproducten van consumenten die niet kunnen worden gerecycled. Het circulaire gas kan vervolgens worden ingezet in industrieën die koolstoffen nodig hebben om weer nieuwe producten te maken zoals b.v. de chemische industrie. Omdat de plastic reststromen oorspronkelijk uit fossiele bronnen zijn geproduceerd, ontstaat bij de omzetting hiervan geen groen gas maar circulair gas. Als industrieën circulair gas als grondstof inzetten, kunnen ze de koolstoffen elke keer opnieuw hergebruiken en vervangen ze inzet van fossiele olie en gas. Door deze reststromen circulair te gebruiken in plaats van te verbranden wordt veel CO2 uitstoot bespaard en wordt bijgedragen aan circulair hergebruik.

Wat is waterstofgas?

Waterstof(gas) is een molecuul dat is opgebouwd uit twee waterstofatomen (H2). In de natuur komt waterstof niet als los element voor. Het molecuul is altijd onderdeel van andere stoffen, zoals water (H2O). Waterstof is niet nieuw en al lange tijd een belangrijke grondstof voor de industrie, zoals bij de productie van kunstmest of methanol. Op dit moment wordt waterstof vooral gemaakt met behulp van aardgas via b.v. (stoom)reforming. Hierbij komt veel fossiel CO2 vrij. Dit noemt men ook wel “grijze waterstof”. Als de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen of hergebruikt, spreekt men van “blauwe waterstof”. Voor de energietransitie zijn de ogen echter gericht op “groen waterstof”. Groen waterstof wordt veelal gemaakt door water te elektrolyseren met behulp van duurzame stroom. Maar dit is niet de enige manier waarop groen waterstof gemaakt kan worden. Het ontstaat ook direct bij de superkritisch water vergassing van organische reststromen. Het syngas wat met superkritisch water vergassen wordt geproduceerd bestaat tot ongeveer 50% uit waterstof.

Nieuws en meer..

Landelijke aandacht voor doorbraak SCW Systems

Afval als bron voor groen gas: lost dit het probleem van toekomstige tekorten op?

Bekijk hier
alle cleanupdates

Op de hoogte blijven?

We houden je up-to-date!

×

Hi!

Heb je een vraag over een vacature, Whatsapp ons!

× Heb je een vraag?