Waarom hebben we nog gas nodig?

7 jan 2022 | Kennisartikel

Ongeveer 50% van het huidige energieverbruik in Nederland wordt middels aardgas voorzien. In Nederland is gebleken dat het moeizaam is om de productie van duurzame energie op gang te laten komen. De afgelopen jaren is progressie gemaakt in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie voor de productie van groene elektriciteit. Maar ook processen die nu nog sterk leunen op aardgas moeten worden verduurzaamd: door elektrificatie waar dit (kosten efficiënt) mogelijk is of door inzet van duurzame gassen. Hierdoor neemt de behoefte aan duurzaam gas snel toe.

De vraag naar duurzame gassen komt voort uit specifieke toepassingen in de volgende sectoren:

Gebouwde omgeving

  • Piekvermogen in verwarming
  • Warmte voor stadskernen waar elektriciteit of warmtenetten beperkt beschikbaar zijn

Industrie

  • Grondstof voor de chemie
  • Hoge temperatuur proces warmte (niet mogelijk met elektra)

Mobiliteit

  • Zwaar transport
  • Zeevaart
  • Luchtvaart

Elektriciteitsproductie

  • Piekvermogen bij hoge vraag of bij lage productie zon/wind

Meer duurzame gassen

In 2050 zal 30-40% van het totale Nederlandse energieverbruik worden ingevuld met duurzame gassen.

Ongeveer 50% van het huidige energieverbruik in Nederland wordt middels aardgas voorzien. Het gemiddelde gasverbruik per huishouden in Nederland ligt op ongeveer 1.250 kubieke meter gas per jaar. Dit verschilt sterk per type woning. In de gebouwde omgeving wordt gas ingezet voor heet water (douchen) maar vooral voor verwarming (ongeveer 75%). De piek van de warmtevraag en het gasverbruik ligt typisch in de winter wanneer het koud is en de productie van duurzame elektriciteit lager ligt.

In het huidige energiesysteem wordt het verschil in dal- en piekverbruik gedurende de dag en de seizoensflexibiliteit tussen zomer en winter opgevangen met (aard)gas. Direct door gas te verbranden in een HR-ketel of indirect via elektriciteitsproductie uit gas. Met een grote rol voor duurzame elektriciteit en warmte in de toekomstige energiemix zal naast deze weersafhankelijke (wind en zon) productiebronnen de rol van groene moleculen als bron voor flexibiliteit groter worden. Groene moleculen zijn grootschalig, snel en kosten efficiënt op te slaan en weer in te zetten.

Duurzame gassen kunnen direct thuis of in de industrie worden ingezet. Door gebruik van  bestaande infrastructuur (transport en opslag) voor aardgas zijn er geen doorlooptijden en kosten voor uitbreiding van energie infrastructuur om duurzame gassen thuis of in industrieën te kunnen gebruiken.

Daarnaast zal inzet van groene moleculen noodzakelijk zijn voor verduurzaming van grondstoffen voor industrieën, die niet of alleen tegen hoge kosten met elektronen te verduurzamen zijn.

Nieuws en meer..

Landelijke aandacht voor doorbraak SCW Systems

Afval als bron voor groen gas: lost dit het probleem van toekomstige tekorten op?

Bekijk hier
alle cleanupdates

Op de hoogte blijven?

We houden je up-to-date!

×

Hi!

Heb je een vraag over een vacature, Whatsapp ons!

× Heb je een vraag?