SCW GAS

SCW gas is een baanbrekende technologie waarin waardevolle dingen samenkomen. Het is een oplossing voor hergebruik van verschillende soorten afval. Deze organische reststromen zetten we volledig om in groen gas en groen waterstof. Bovendien werkt de technologie snel, efficiënt en op grote schaal.

Hoe werkt het?

Water komt in vloeibare vorm uit de kraan. Maar we kennen water ook als gas, ook wel bekend als stoom. En als ijs in een vaste vorm. Maar er is een vierde vorm: de superkritische fase. Onder extreme condities (hoge druk en temperatuur) krijgt het water hele bijzondere eigenschappen. Dit is de kern van deze technologie.

Als we water met organische reststoffen mengen en dat in de superkritische fase brengen, dan gebeurt er iets bijzonders. Alle organische stof in het water, van biologische aard of van fossiele oorsprong, valt uit elkaar in gassen waar we iets aan hebben: methaan en waterstof.

Met steun van onze partners hebben we een eigen researchcentrum kunnen ontwikkelen met reactoren en geavanceerde analyseapparatuur. Hiermee kunnen we parallel aan de opschaling van de technologie veel onderzoek doen naar het verwerken van verschillende reststromen. Ons research team bestaat inmiddels uit meer dan 10 collega’s.

Naast groen gas en groen waterstof komt ook groene CO₂ vrij. Dat kunnen we permanent vastleggen in poeders die we bijvoorbeeld kunnen gebruiken in cement.

Kijk maar eens bij onze
CO₂ CLEANUP technologie

Wat gaat erin?

Als basis voor SCW GAS gebruiken we organische reststromen; afval met daarin koolwaterstof moleculen. Dat kunnen reststromen zijn van een natuurlijke oorsprong.

En het bijzondere is: we kunnen er veel verschillende stromen mee verwerken. Zelfs lastige, natte stromen zoals crude glycerol, rioolslib, vinasse, gft-afval, agrarische reststromen en nog veel meer waarvan de huidige verwerking vaak gepaard gaat met een hoge CO₂-footprint. Deze grondstoffen komen uit verschillende bronnen, van huisafval tot industriestromen. Deze flexibiliteit maakt onze techniek zeer breed inzetbaar. Bovendien is het proces snel en goed op te schalen. En bijna 100% van de energie waarde van de natte reststromen wordt omgezet in bruikbare gassen.

In 2019 hebben we voor het eerst op industriële schaal het hele proces doorlopen: van feedstock-mixing, conversie en gasbehandeling tot levering van gas in het netwerk van Gasunie (op > 70 bar). Een wereldprimeur! Wij richten ons nu volledig op de ingebruikname van onze eerste industriële demonstratie installatie in Alkmaar (~20 MW capaciteit) en aan het kunnen verwerken van meerdere reststromen. Bij de start zullen we een beperkt aantal reststromen inzetten. Maar de potentie is groot.

Naast natte reststromen van natuurlijke oorsprong, is het zelfs mogelijk om problematische reststromen zoals plastic afval te gebruiken. Daarmee ontstaat “circulair gas” en wordt belangrijke CO₂ uitstoot reductie gerealiseerd. Circulair gas ontstaat door de omzetting van reststromen, die afkomstig zijn van fossiele oorsprong zoals b.v. plastics of petrochemische reststromen, met superkritisch water vergassen naar gas.

We geloven dat het mogelijk is om echt iets bij te dragen door innovatieve technologieën te ontwikkelen. We zijn steeds dichterbij industriële opschaling!

Gerard Essing, Oprichter en CEO 

Welke energie levert het op?

We produceren altijd een mix van methaan, waterstof en CO₂. Dit heet syngas. Daarmee kunnen we verschillende eindproducten maken. In onze fabriek in Alkmaar zetten we alles om naar zoveel mogelijk groen methaan, dank zij de grondstoffen heet dat bij ons groen gas. Maar ook alleen groen waterstof zou mogelijk zijn, of een combinatie van groen gas en groen waterstof, of groene grondstoffen voor de chemische industrie.

Groen gas is in feite hetzelfde als het aardgas dat door ons landelijke gasnetwerk stroomt. Het wordt veel gebruikt voor de verwarming van huizen en gebouwen maar ook als chemische bouwsteen voor de industrie.

Gebruiksklaar gas

Als ons gas uit de fabriek komt, staat het onder hoge druk. Daarom kan het zo de bestaande infrastructuur in. Zonder kwaliteitsverlies en zonder extra kosten! Daarmee kan ons gas direct in huis worden gebruikt, waar ook in Nederland.

Ons groene gas heeft daarom de potentie om een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Nederland wil snel van het Groningse gas af. De redenen daarvoor zijn helder. Maar we zijn nog lang afhankelijk van gas. Met superkritisch water vergassen kunnen we de productie van groen gas en groen waterstof snel opschalen. Daarom heeft Nederland in het klimaatakkoord opgenomen dat ons land in 2030 ruim 1 miljard kuub gas wil produceren met superkritisch water vergassen. Dit staat gelijk aan het huidige gasverbruik van ruim 800.000 huishoudens! Een flinke uitdaging die we met veel energie aangaan.

De voordelen op een rij:

  • veel verschillende organische reststromen opruimen

  • verlagen daarmee ook hun CO₂ footprint

  • snel én volledig omzetten in bruikbare stoffen

  • efficiënt proces

  • output in groen gas of in groene waterstof

  • gas kan direct het bestaande netwerk in

  • techniek levert herbruikbaar (groene) CO₂ op

  • geen schadelijke stoffen vrij

  • schaalbaar, flexibel en toekomstbestendig

Vragen die ons
vaak worden gesteld

Waarom hebben we nog gas nodig?

Het is in Nederland moeilijk gebleken om de productie van duurzame energie op gang te laten komen.

Meer lees je in dit artikel.

Wat zijn duurzame gassen?

Wanneer wordt gesproken over duurzame gassen wordt meestal gerefereerd aan groen gas of groen waterstof.

Meer hierover lees je in dit artikel.

Wanneer is jullie techniek operationeel?
Na het bouwen en bedrijven van verschillende pilot installaties hebben we in 2019 we voor het eerst op industriële schaal de hele keten productieketen van groen gas doorlopen: van grondstof mixing, invoeden in de vergassingsinstallatie, conversie, gasbehandeling en invoeden in het hoge druk leiding netwerk (HTL) van Gasunie. Een belangrijke mijlpaal en wereldprimeur!

De ervaringen met het testen en opereren van deze eerste industriële vergasser (Model 1) en de resultaten van onderzoek uit eigen Research Center hebben geleid tot het “Model 2” ontwerp. Op basis van de gerealiseerde resultaten en verkregen inzichten hebben de projectpartners SCW en Gasunie in juli 2020 het besluit genomen om een ~20 MW installatie te realiseren. We verwachten in 2022 volledig operationeel te zijn.

Kan ik ook investeren?

In deze fase van SCW is er nog geen mogelijkheid tot rechtstreekse particuliere investeringen in SCW.

Kan ik mijn afval aanbieden?

We richten ons met onderzoek op specifieke reststromen waarmee we de installatie willen opstarten. We kunnen binnen het SCW Research centrum onderzoek doen naar de mogelijkheden tot verwerking van specifieke industriële reststromen als een partij/industrie hiervoor middelen beschikbaar stelt.

HIDE
Jullie produceren CO2. Dat is toch slecht?

Bij de conversie van restromen produceren we methaan (dat we naar aardgas kwaliteit brengen), waterstof en CO2. In Alkmaar gebruiken we een deel van de CO2 om daarmee samen met waterstof extra methaan te maken. De CO2 die overblijft is groene CO2 die door planten eerst via fotosynthese uit de lucht is gehaald. Omdat dit zogenaamde kort cyclische CO2 is (niet uit fossiele bronnen) mag je deze CO2 uitstoten bij de productie van duurzaam gas. Dat vinden we een gemiste kans om meer impact te maken. Wij willen deze CO2 hergebruiken in ons CO2 CLEANUP proces en daaruit nieuwe waardevolle materialen produceren. Hiermee bereiken we zogenoemde negatieve emissies: CO2 die uit de lucht is gehaald door planten leggen we permanent vast. Bovenop deze negatieve emissies zorgen we ook voor vermeden CO2 uitstoot. Dit komt doordat de producten waarin we CO2 permanent hebben vastgelegd, producten vervangen die nu een hoge CO2 footprint hebben (zoals cement en beton).

Hoe koelen jullie de aarde af?

We gebruiken CO2 die uit de lucht is gehaald door planten of CO2 die we door direct air capture (DAC) uit de lucht hebben gehaald. We leggen deze CO2 permanent vast, daarmee verminderen we de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Dit noemen we negatieve emissies. Bovenop deze negatieve emissies zorgen we ook voor vermeden CO2 uitstoot. Dit komt doordat de producten waarin we CO2 permanent hebben vastgelegd, producten vervangen die nu een hoge CO2 footprint hebben. Hiermee bereik je uiteindelijke een meervoudige CO2 impact: we produceren duurzame gassen en dragen we tegelijkertijd bij aan het koelen van de aarde.

Wie zit er achter jullie organisatie?

Achter ons team staan Gasunie New Energy, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en InvestNL. Impact investors die vanuit een lange termijn visie willen investeren in de ontwikkeling en uitrol van de technologieën die we ontwikkelen.

Wat drijft jullie?
Impact maken! Serieus bijdragen aan het terugdraaien van de opwarming van de aarde. Daardoor proberen wij samen met onze aandeelhouders Gasunie, PGGM, en InvestNL technologieën te ontwikkelen en deze zo snel mogelijk op grote schaal uit te rollen.

We zijn er trots op dat we met onze aandeelhouders ‘business principles’ hebben opgesteld waarvan de eerste doelstelling het realiseren van maximale maatschappelijke impact is. Daarbij heeft het investeren in doorontwikkeling en opschaling van de technologieën de prioriteit boven andere financiële indicatoren.

Deze uitgangspunten hebben we in de statuten van SCW vastgelegd en is tot in de haarvaten van onze mensen en bedrijf aanwezig.

Nieuws en meer..

Landelijke aandacht voor doorbraak SCW Systems

Afval als bron voor groen gas: lost dit het probleem van toekomstige tekorten op?

Bekijk hier
alle cleanupdates

Op de hoogte blijven?

We houden je up-to-date!

×

Hi!

Heb je een vraag over een vacature, Whatsapp ons!

× Heb je een vraag?