Wij nemen jouw privacy serieus

Privacy en cookies

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20-01-2022.

Via deze website en bij gebruik van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. SCW Systems respecteert je privacy en behandelt je persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wettelijke grondslag

Wij vragen of gebruiken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag voor de verwerking’ is. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 • Toestemming: Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.
 • Overeenkomst: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het afsluiten en ook uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld als wij een financiering aan u verstrekken. Bent u de vertegenwoordiger, contactpersoon, aandeelhouder, bestuurder of UBO van uw bedrijf en heeft of wilt uw bedrijf een overeenkomst met ons? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om andere redenen dan voor het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: Er zijn in de wet regels vastgelegd waaraan wij ons aan moeten houden. In deze regels staat dat wij uw persoonsgegevens moeten vastleggen. Enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen:
  1) We moeten maatregelen nemen om fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen en te bestrijden. Daarom vragen wij u om uzelf te identificeren zodat wij weten wie u bent. We bewaren een kopie van uw identiteitsdocument.
  2) Soms zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanuit de algemene administratieplicht voor bedrijven, de belastingwetgeving of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Gerechtvaardigd belang: Gebruiken wij de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ om uw gegevens te mogen verwerken? Dan maken wij een afweging tussen de belangen van SCW Systems en het recht op privacy. Wij kijken dan of wij niet op andere manier hetzelfde doel kunnen bereiken. En of wij alle gegevens echt nodig hebben. Onze belangen zijn bijvoorbeeld de volgende:
  1) Wij beschermen onze eigen financiële positie
  2) Wij willen niet betrokken zijn bij fraude
  3) Wij moeten onze interne administratie op orde hebben, maatregelen nemen in het kader van bedrijfsbeheersing en controles doen van onze interne processen.

Privacy

Gebruik van je gegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn als je je wilt inschrijven voor een nieuwsbrief.

Wij verwerken de volgende gegevens (afhankelijk van de acties die je uitvoert op onze site):

 • versleuteld IP-adres
 • naam
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
 • het analyseren van verkeer naar en op deze website
 • het verzenden van nieuwsbrieven
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen

Wij zijn verplicht om persoonsgegevens een bepaalde tijd te bewaren. De bewaartermijn kan variëren van een paar maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn om klantgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor ons risicomanagement. We bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel of voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor een procedure of activiteit waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld, wissen we de gegevens.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met je opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Voor het managen en versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Sendinblue.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail: info@scswsystems.com

Verstrekking aan derden

We verstrekken jouw gegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@scswsystems.com

Cookies

SCW Systems-NL hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website. Om deze reden maakt SCW Systems-NL gebruik van functionele en analytische cookies. SCW Systems-NL gebruikt cookies niet voor marketingdoeleinden. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. SCW Systems maakt uitsluitend gebruik van ‘per-session-cookies’ die weer verwijderd worden zodra je de website verlaat.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics plaats cookies in je browser. Wij zorgen ervoor dat de gegevens anoniem worden opgeslagen en dat het delen van deze gegevens binnen Google Analytics is uitgeschakeld.

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers. Bijvoorbeeld, hoeveel mensen bezoeken welke ‘page’, waar haken mensen af, hoe lang blijven mensen op onze site, vanuit welke landen bezoeken ze onze site, van welke type browser/device maken ze gebruik, etc.
 • het optimaliseren van onze diensten

Wij hebben geen controle over wat de aanbieder(s) van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, kun je de privacyverklaringen van deze partijen bekijken (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Soms kan het zijn dat we niet volledig inzicht hebben in de cookies die via onze website wordt geplaatst, door derde partijen. Dit is met name het geval als onze pagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; denk aan video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Deze website maakt voor het embedden van video’s bijvoorbeeld gebruik van YouTube en Vimeo. YouTube en Vimeo hanteren eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies. Als je cookies hebt geweigerd op onze website kan het zijn dat je ge-embedde video’s niet kunt bekijken op onze website.

Over deze verklaring

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

SCW Systems behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over je privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen door contact op te nemen met SCW Systems via:

SCW Systems Diamantweg 36 1812 RC Alkmaar

Tel. +31 72 200 1059 e-mail: info@scswsystems.com

×

Hi!

Heb je een vraag over een vacature, Whatsapp ons!

× Heb je een vraag?