Groen gas uit rioolslib?

31 okt 2022 | Kennisartikel

Kan slib, afkomstig van rioolzuiveringsinstallaties, via de technologie van superkritisch watervergassen worden ‘opgewerkt’ tot groen gas?

SCW Systems op de Boekelermeer in Alkmaar, het eerste bedrijf ter wereld met een watervergassingsfabriek op industriële schaal, gaat dat in opdracht van kenniscentrum Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en acht waterschappen uitvoerig onder de loep nemen.

Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), het waterschap voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, behoort tot het gezelschap opdrachtgevers. Sterker, HHNK – met hoofdkantoor in Heerhugowaard – zet zich al langere tijd in om het onderzoek van de grond te krijgen.

Volgens Marjan Leijen uit Warmenhuizen, lid van het dagelijks HHNK-bestuur en portefeuillehouder waterketen, is de technologie ‘een radicale innovatie’. ,,Bij succes gaat dit veel betekenen voor de maatschappij en hoe die kan omgaan met verschillende afvalstromen’’, toont zij zich in een memo naar andere waterschapsbestuurders enthousiast.

Door superkritisch watervergassen moet uit organische materialen, zoals gft-afval (groente, fruit en tuin), planten- en dierenresten, agrarische biomassa, maar bijvoorbeeld ook rioolslib, groen gas kunnen worden geproduceerd.

Door water in deze rest-/afvalstromen naar hoge temperaturen (boven de 375 graden Celsius) en hoge druk (meer dan 221 bar) te brengen, worden snelle chemische reacties veroorzaakt die zogeheten syngas opleveren. Dit kan worden behandeld en opgewerkt tot groen gas.

,,Dit biedt de kans op eindverwerking van slib zonder verbranden, de productie van aanzienlijk meer groen gas en het eenvoudiger en milieuvriendelijker inrichten van het zuiveringsproces’’, aldus Leijen.

,,In feite wordt het natuurlijk proces nagebootst, waarbij ooit organisch materiaal diep in de bodem is omgezet in aardgas. Dit duurt miljoenen jaren, met superkritisch watervergassen gebeurt dit binnen enkele minuten.’’

De methode is al langer bekend en er wordt wereldwijd op laboratoriumschaal mee geëxperimenteerd. SCW is een fabriek in Alkmaar gestart. De bouw is mede tot stand gekomen via 280 miljoen euro aan (Europese) subsidie voor stimulering van duurzame energie.

Het onderzoek naar rioolslib duurt naar verwachting twee jaar en kost ruim een miljoen euro. Bijna de helft betaalt SCW, de rest komt van Stowa en de waterschappen. Ook HVC in Alkmaar, het afvalverwerkings- en energiebedrijf, draagt bij.

Rioolwater wordt door waterschappen gezuiverd in installaties met behulp van bacteriën. De bacteriemassa heet zuiveringsslib. Dit wordt continu uit het proces verwijderd en ingedikt (ontdaan van water).

HHNK produceert jaarlijks ongeveer 100 miljoen kilogram van dit ontwaterde slib. Een gering deel hiervan wordt via gistingtanks omgezet in biogas, waarvan de elektriciteit en warmte ter plaatse worden gebruikt of aan het aardgasnet wordt geleverd. De rest wordt gedroogd in Beverwijk en dit levert 20 miljoen kilo slibgranulaat (korrels) op, die bij HVC verbrand als biogrondstof voor het warmtenet en de cementindustrie.

Bij superkritische watervergassing hoeft slib in de toekomst mogelijk niet meer te worden gedroogd en verbrand. Het restproduct wordt dan volledig afgebroken en omgezet in energie.

Bronvermelding ‘Uit: Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant’
Foto HHNK/Chris Pennarts

Nieuws en meer..

Landelijke aandacht voor doorbraak SCW Systems

Afval als bron voor groen gas: lost dit het probleem van toekomstige tekorten op?

Bekijk hier
alle cleanupdates

Op de hoogte blijven?

We houden je up-to-date!

×

Hi!

Heb je een vraag over een vacature, Whatsapp ons!

× Heb je een vraag?