WAT


Superkritisch (Water) Vergassen is een nieuwe, innovatieve technologie die (natte) organische reststromen zoals rioolslib, agrarische biomassa, GFT en reststoffen uit de industrie omzet in groene grondstoffen voor de chemische industrie en groene brandstoffen voor de energie industrie.

De conversie vindt plaats onder hoge druk en temperatuur boven het zogenaamde superkritische punt van water. De output bestaat uit groen gas (methaan), groene waterstof.

HOE


De technologie voor Super Kritisch Water Vergassen maakt gebruik van de zogenaamde "superkritische fase" van water. Water wordt super kritisch bij een druk van minimaal 221 bar en een temperatuur van minimaal 375 graden Celsius. Koolwaterstofverbindingen vallen in super kritisch water uiteen waardoor een gasmengsel ontstaat. De daarin aanwezige brandbare gassen zijn waterstof en methaan. De in de grondstof aanwezige mineralen en zouten kristalliseren uit en kunnen worden teruggewonnen. Wat resteert is schoon water.

WAAROM


Voor het eerst kunnen natte reststromen - juist dankzij de waterfractie - op grote schaal nuttig worden hergebruikt. De technologie kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het nuttig hergebruik van (natte) organische reststromen. Groen methaan en waterstof komen beschikbaar als grondstof in de chemie of als energie voor uiteenlopende toepassingen. De terugwinning van de in de grondstof opgeloste zouten en mineralen levert een belangrijke bijdrage aan een circulaire, biobased economie.

WIE


SCW Systems is een jong dynamisch Nederlands bedrijf dat bestaat uit een mix van ervaren ondernemers en jonge wetenschappers. Kenmerken van het bedrijf zijn: open, praktisch, no-nonsense, en optimistisch.


Het research team heeft meer dan 10 jaar onderzoek naar deze technologie gedaan. SCW beschikt over een eigen laboratorium met een doorlopend onderzoeks- en ontwikkelings-programma.

Technologie Inputs Over ons
clean energy technology SCW Systems