Voordelen

Voordelen


Superkritisch Vergassen is een aanvulling op de bestaande schone energie technologieën en biedt een aantal belangrijkste nieuwe voordelen:


 


“Hoge druk voordeel”


Doordat in “superkritisch vergassen” de grondstoffen eerst gecomprimeerd en daarna geconverteerd worden is gas “gratis” beschikbaar op hoge druk omdat geen extra kosten voor compressie gemaakt hoeven te worden. In alle andere bio-gas processen moet wel gecomprimeerd worden.


Dit zogenaamde “hoge druk voordeel” bestaat uit het volgende:  1. Alles dat geproduceerd wordt altijd ingevoegd kan worden (er zijn dus géén productiebeperkingen)
  2. Schoon gas rechtstreeks geleverd kan worden aan industriele grootverbruikers
  3. Nu kan schoon gas als energieopslag van periodieke overschotten van wind- en zonneenergie gebruikt worden. Doordat het groene stroom overschot omgezet kan worden via superkritisch vergassen in schoon gas, en dit gas op hoge druk in de bestaande nationale gasopslag geinjecteerd kan worden, en dit schone gas op een later tijdstip via bestaande infrastructuur weer in electriciteit omgezet kan worden, wordt op deze manier continuïteit aan groene stroom toegevoegd.Flexibele grondstoffen (inputs)


De technologie is “multi feedstock”. Met andere woorden allerlei grondstoffen kunnen verwerkt worden. Groot voordeel is dat grondstoffen met elkaar gemixt kunnen worden. Hiermee wordt grootschalig gebruik van natte (afval)biomassa mogelijk. Deze natte grondstoffen hoeven niet eerst gedroogd te worden. Een voorbeeld van de verschillende grondstoffen die gebruikt kunnen worden is als volgt:Biomassa

   Nat         Mest

                 Rioolslib

                 GFT

                 Industrieafval

                 Slachtafval

                 (Glas)Tuinbouwafval

        Algen/Zeewier

                 etc


   Droog     Hout

                 Oogstafval

                 etc
Flexibele producten (outputs)

De conversie van biomassa leidt tot de mix van brandbare gassen waterstof (H2) en methaan (CH4). Deze gassen kunnen gescheiden worden en beiden toegepast worden. Het ook mogelijk om waterstof naar methaan om te zetten, via het bekende proces “methanisering”. Omgekeerd kan methaan ook naar waterstof omgezet worden via het “reforming” proces.

clean energy technology SCW Systems