Superkritisch Vergassen is een flexibele technologie. De voornaamste brandbare gassen die ontstaan zijn waterstof (H2) en methaan (CH4).

Beide gassen zijn nuttig te gebruiken: als grondstof in de chemie maar ook als brandstof in allerlei energetische toepassingen.  Door toepassing van methanisering of reforming is het mogelijk alleen methaan (groen gas), alleen waterstof of een mix van beide gassen te produceren.


Tenslotte kristalliseren zouten en mineralen, welke aanwezig zijn in de grondstof, uit.
Produkten (outputs)

clean energy technology SCW Systems