Superkritisch Vergassen is een flexibele technologie. De voornaamste brandbare gassen die ontstaan zijn waterstof (H2) en methaan (CH4).


Beide gassen zijn nuttig te gebruiken. Echter, het is mogelijk dat alleen methaan (groen gas) geproduceerd wordt, of alleen waterstof gas of en mix van beiden.Produkten (outputs)

clean energy technology SCW Systems