Flexibele grondstoffen (inputs)


De technologie is “multi feedstock”. Met andere woorden allerlei grondstoffen kunnen verwerkt worden. Groot voordeel is dat grondstoffen met elkaar gemixt kunnen worden. Hiermee wordt grootschalig gebruik van natte (afval)biomassa mogelijk. Deze natte grondstoffen hoeven niet eerst gedroogd te worden. Een voorbeeld van de verschillende grondstoffen die gebruikt kunnen worden is als volgt:Biomassa

   Nat         Mest

                 Rioolslib

                 GFT

                 Industrieafval

                 Slachtafval

                 (Glas)Tuinbouwafval

                 Algen/Zeewier

                 etc


   Droog     Hout

                 Oogstafval

                 etc


Flexibele grondstoffen

clean energy technology SCW Systems